Co se podařilo v roce 2018

leden 2018 – Uspořádali jsme veřejnou debatu v Domě čtení na téma Rozvoj vzdělávání na Praze 10. Pozvali jsme zástupce městských částí Praha 11 a Praha 12, aby nás inspirovali, jak se dá využít Místní akční plán vzdělávání. Umí ho totiž využít tak, že přináší užitek školám, žákům, a tím pádem i rodičům. Ptali jsme se, co se děje v MAPu u nás na Praze 10. Za náš MAP mluvila paní ředitelka Churáčková ze ZŠ Eden, odborná garantka Místního akčního plánu. I naše město obdrželo peníze z Evropské unie na zlepšení vzdělávání v našich školách. Video záznam z debaty můžete vidět zde.

duben 2018 – Pod vedením bývalého místostarosty Tomáše Peka jsme si prohlédli budovu školy. Zároveň jsme se s některými z vás účastnili otevřeného fóra Zdravé Prahy 10 v Kulturním domě barikádníků. Tam jsme u stolů diskutovali nad různými oblastmi života a navrhovali zlepšení. Jednou z navržených změn byla i alternativní či inovativní škola (v budově Nové strašnické školy).

květen 2018 – Návrh na inovativní školu z fóra Zdravá Praha 10 postoupil do veřejného hlasování. Přání občanů, aby byly ve školách zaváděny nové formy výuky, přesně to, co navrhuje naše iniciativa, získalo 6. místo z 19 hlasovaných návrhů. Toto přání je analýzou vyhodnoceno jako velmi silné. Děkujeme, že jste se do hlasování zapojili. Významně jste tím pomohli přiblížit náš společný cíl. Výsledky hlasování najdete zde.

červen  2018 – Pozvali jsme vás na Piknik pro celou rodinu na Kubánské náměstí. Program pro malé i velké jsme připravili ve spolupráci s Klubem K2 a Úřadem MČ Praha 10. Městská část nám zařídila stánky na občerstvení, ohně na opékání buřtů a veškeré zázemí včetně úklidu! Poznali jsme se s mnohými z vás osobně a sdělili vám aktuální informace o krocích, které směrem k nové škole podniká radnice.

září 2018 – Předvolební debata v Domě čtení “Budoucnost Strašnické školy”. Debaty se zúčastnili kandidáti do zastupitelstva za TOP 09, ČSSD, Stranu Zelených, koalici Vlasta a Piráty.  Tomáš Feřtek z organizace EDUin věnoval svůj volný čas moderování naší debaty. Představili jsme naši iniciativu a jednotliví kandidáti se k ní vyjádřili. Záznam z debaty je zde.

listopad 2018 – Po proběhlých komunálních volbách v říjnu 2018 bylo ustanoveno nové zastupitelstvo a Rada Městské části Praha 10. Jejich seznam a kontakty najdete zde.  Novým radním pro školství, kulturu a sousedské vztahy se stal MgA. David Kašpar, (VLASTA–KDU+STAN+DPD+NK). Více o panu místostarostovi se dočtete například zde nebo zde.

 

TEDxSolidarityPark – Zpočátku jsme byli skeptický

Neznali jsme se. Přesto jsme se scházeli více než rok: ráno na snídani, odpoledne na kafe či na čaj. Zajímala nás jedna věc: jak můžeme propojit lidi na Praze 10, kteří mají chuť něco změnit. Jak můžeme inspirovat ostatní, kteří bydlí vedle nás. Jak lze měnit místo, kde žijeme. Začali jsme oslovovat a vybírat řečníky. Přemýšlet o tom, kdo zná někoho, kdo něco zajímavého udělal pro druhé ve svém okolí. Continue reading „TEDxSolidarityPark – Zpočátku jsme byli skeptický“

Debata v Domě čtení na téma Rozvoj vzdělávání na Praze 10

11. ledna 2018 se uskutečnila beseda o školství na Praze 10, kterou pořádá platforma místních sdružení Společně pro desítku.

Chtěli jsme zjistit, co se skrývá pod tajemnou zkratkou MAP. Jak zlepšovat a rozvíjet vzdělávání na Praze 10? Co máme k dispozici a jak to využít?

Naše pozvání přijali Jakub Lepš, radní Prahy 11 a Lenka Derková, ředitelka ZŠ Campanus na Praze 11; Iveta Němečková, pedagožka a odborná lektorka, vedoucí odboru školství na Praze 12 a Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden, odborná garantka MAP Prahy 10. Debaty se zúčastnili i dva zastupitelé naší městské části: radní pro školství Ondřej Počarovský a Pavel Mareš, člen Komise pro výchovu a vzdělávání. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a přišli klást všetečné otázky!

Video záznam z debaty najdete zde.

 

Setkání naší iniciativy 20. června 2017

Na sousedském setkání v těsné blízkosti Nové strašnické školy jsem se shodli, že je potřeba udělat rozsáhlé profesionální šetření mezi rodiči na Praze 10 o tom, jaký typ vzdělávání a výchovy chtějí pro svoje děti ve školách. Rádi bychom se zapojili do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Také bychom chtěli být informováni o studii na rekonstrukci školy.

 

Většina pražských městských částí (a nemálo dalších měst) zřizuje alespoň jednu školu, která se koncepcí a metodami odlišuje od běžných škol (padlo několik příkladů: Montessori, Začít spolu, Waldorfská či další). Myslíme si, že má-li v budově Nové strašnické školy vzniknout nová základní škola, má to být škola otevřená i veřejnosti, celoživotnímu učení a kulturnímu vyžití.

Výstupy z diskuse – co je pro nás důležité ve škole:

 • více individuálního přístupu – personalizované vzdělávání
 • podpora kritického myšlení
 • slovní hodnocení
 • smysluplné činnosti
 • vlastní zážitek – zkušenostní učení
 • škola hrou
 • rozvoj zodpovědnosti místo poslušnosti
 • nezačínat v 8:00
 • nedělit hodiny na 45 minutové jednotky
 • učit se v tematických blocích – projektech
 • respektující přístup
 • kompetentní učitelé znalí moderních metod

Zapsala: Karin Marques