Autoři konceptu

Autoři konceptu Strašnická škola (Škola 21) jsou učitelé, kteří jsou odhodláni tento koncept uvést do života.

 • Karin Marques

  Karin je učitelka češtiny, angličtiny a hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. Spolupracuje s Českou školní inspekcí na kritériích hodnocení. Dříve působila jako učitelka a ředitelka na Lauderových školách a vedla obecně prospěšnou společnost Nová škola, podporující nové formy vzdělávání znevýhodněných dětí. Založila rodinné komunitní centrum Klub K2, které poskytuje kvalifikační kurzy péče o děti a Školku K2 s integrovaným lesním programem. Absolvovala funkční studium pro ředitele škol, kurz Montessori for Adolescence a mnoho dalších inovativních forem vzdělávání. Pět let se věnovala vzdělávací politice v Nadaci OSF a byla poradkyní ministryně školství.

  Karin Marques
  učitelka základní školy, zakladatelka Klubu K2
 • Kateřina Vanková

  Kateřina je již sedmým rokem ředitelkou mateřské školy a současně působí jako metodička Centra kolegiální podpory v projektu Učíme se spolu / Začít spolu. V minulosti pracovala jako učitelka na druhém stupni, manažerka projektů pro podporu vzdělávání menšin, či jako zastupitelka městyse Lhenice. Během tohoto období také založila spolek Náves, který usiluje o rozvoj venkova. Inspirace, polemika, spolupráce, sebereflexe, hra, objevování, tvorba, experiment, rituál – jako každodenní nástroje na cestě za vzděláním a růstem. Originální prostředí, na kterém se podílejí všichni zúčastnění. Škola jako otevřené společenství orientované na hodnoty. Taková škola je dle Kateřiny možná a ráda jí věnuje maximum své energie.

  Kateřina Vanková
  ředitelka MŠ, zakladatelka spolku Náves, metodička v programu Učíme se společně (Začít spolu, Step by Step ČR, o.p.s.)
 • Marek Lisý

  Marek je student učitelství na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy. Jeden semestr strávil ve Finsku a inspiraci a kontakty z tamního systému vzdělávání si přivezl zpět do ČR. Je spoluautorem úspěšné vzdělávací aplikace Včelka.cz a zajímá se, jak mohou technologie pomáhat učitelům v jejich náročné práci.

  Marek Lisý
  Student učitelství na PedF UK, spoluautor aplikací Včelka.cz a MojeŠkoly.cz
 • Jana Palečková

  Jana je učitelka angličtiny a fyziky na základní škole. Současně je metodičkou doprovodného výzkumu projektu Matematické kluby. Dříve vyučovala fyziku a integrovanou přírodovědu na gymnázium PORG v Praze. Poté působila jako národní koordinátorka vzdělávacího projektu TIMSS mezinárodní organizace IEA a podílela se i na přípravě koncepce jeho přírodovědné části. Více než 12 let se jako národní manažerka mezinárodního vzdělávacího projektu OECD PISA zabývala jeho realizací v českých školách, analýzou získaných dat a interpretací a prezentací výsledků. V OECD zastupovala Českou republiku v řídících výborech projektů PISA a TALIS.

  Jana Palečková
  učitelka na základní škole a metodička doprovodného výzkumu projektu Matematické kluby