Co se podařilo v roce 2018

leden 2018 – Uspořádali jsme veřejnou debatu v Domě čtení na téma Rozvoj vzdělávání na Praze 10. Pozvali jsme zástupce městských částí Praha 11 a Praha 12, aby nás inspirovali, jak se dá využít Místní akční plán vzdělávání. Umí ho totiž využít tak, že přináší užitek školám, žákům, a tím pádem i rodičům. Ptali jsme se, co se děje v MAPu u nás na Praze 10. Za náš MAP mluvila paní ředitelka Churáčková ze ZŠ Eden, odborná garantka Místního akčního plánu. I naše město obdrželo peníze z Evropské unie na zlepšení vzdělávání v našich školách. Video záznam z debaty můžete vidět zde.

duben 2018 – Pod vedením bývalého místostarosty Tomáše Peka jsme si prohlédli budovu školy. Zároveň jsme se s některými z vás účastnili otevřeného fóra Zdravé Prahy 10 v Kulturním domě barikádníků. Tam jsme u stolů diskutovali nad různými oblastmi života a navrhovali zlepšení. Jednou z navržených změn byla i alternativní či inovativní škola (v budově Nové strašnické školy).

květen 2018 – Návrh na inovativní školu z fóra Zdravá Praha 10 postoupil do veřejného hlasování. Přání občanů, aby byly ve školách zaváděny nové formy výuky, přesně to, co navrhuje naše iniciativa, získalo 6. místo z 19 hlasovaných návrhů. Toto přání je analýzou vyhodnoceno jako velmi silné. Děkujeme, že jste se do hlasování zapojili. Významně jste tím pomohli přiblížit náš společný cíl. Výsledky hlasování najdete zde.

červen  2018 – Pozvali jsme vás na Piknik pro celou rodinu na Kubánské náměstí. Program pro malé i velké jsme připravili ve spolupráci s Klubem K2 a Úřadem MČ Praha 10. Městská část nám zařídila stánky na občerstvení, ohně na opékání buřtů a veškeré zázemí včetně úklidu! Poznali jsme se s mnohými z vás osobně a sdělili vám aktuální informace o krocích, které směrem k nové škole podniká radnice.

září 2018 – Předvolební debata v Domě čtení “Budoucnost Strašnické školy”. Debaty se zúčastnili kandidáti do zastupitelstva za TOP 09, ČSSD, Stranu Zelených, koalici Vlasta a Piráty.  Tomáš Feřtek z organizace EDUin věnoval svůj volný čas moderování naší debaty. Představili jsme naši iniciativu a jednotliví kandidáti se k ní vyjádřili. Záznam z debaty je zde.

listopad 2018 – Po proběhlých komunálních volbách v říjnu 2018 bylo ustanoveno nové zastupitelstvo a Rada Městské části Praha 10. Jejich seznam a kontakty najdete zde.  Novým radním pro školství, kulturu a sousedské vztahy se stal MgA. David Kašpar, (VLASTA–KDU+STAN+DPD+NK). Více o panu místostarostovi se dočtete například zde nebo zde.

 

Co se podařilo v roce 2018

Další aktuality