Setkání naší iniciativy 20. června 2017

Na sousedském setkání v těsné blízkosti Nové strašnické školy jsem se shodli, že je potřeba udělat rozsáhlé profesionální šetření mezi rodiči na Praze 10 o tom, jaký typ vzdělávání a výchovy chtějí pro svoje děti ve školách. Rádi bychom se zapojili do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Také bychom chtěli být informováni o studii na rekonstrukci školy.

 

Většina pražských městských částí (a nemálo dalších měst) zřizuje alespoň jednu školu, která se koncepcí a metodami odlišuje od běžných škol (padlo několik příkladů: Montessori, Začít spolu, Waldorfská či další). Myslíme si, že má-li v budově Nové strašnické školy vzniknout nová základní škola, má to být škola otevřená i veřejnosti, celoživotnímu učení a kulturnímu vyžití.

Výstupy z diskuse – co je pro nás důležité ve škole:

 • více individuálního přístupu – personalizované vzdělávání
 • podpora kritického myšlení
 • slovní hodnocení
 • smysluplné činnosti
 • vlastní zážitek – zkušenostní učení
 • škola hrou
 • rozvoj zodpovědnosti místo poslušnosti
 • nezačínat v 8:00
 • nedělit hodiny na 45 minutové jednotky
 • učit se v tematických blocích – projektech
 • respektující přístup
 • kompetentní učitelé znalí moderních metod

Zapsala: Karin Marques

Setkání naší iniciativy 20. června 2017

Další aktuality